Jineplus
Kürtajın Riskleri Nelerdir ? » Kürtajın Riskleri Nelerdir ? Kürtaj da olası riskleri en aza indirme ve müdahaleyi doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmalıdır. Kürtaj işlemi küçük bir müdahale gibi gözüksede bazı riskleri de vardır. Fakat güvenli kürtaj olarak olası riskleri en aza indirmek mümkündür. Gebelik sonlandırma işlemi deneyimli ve tecrübeli bir jinekolog tarafından gerekli tüm özen gösterilirse olabilecek en az risk ile güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Kurtajın  risklerinin bir kısmı müdahale  sırasında oluşabildiği gibi bir kısmı da işlemden sonra olabilmektedir? Bu riskler neler midir? Enfeksiyon: Hijyenik olmayan ortamda işlemin yapılması  veya kişinin kendi ihmali (kürtaj sonrası erken cinsel ilişki, havuza girme, antibiyotikleri düzenli kullanmama, dış ortamdan enfeksiyon alma gibi..) sonucu 5-6 gün sonra enfeksiyon gelişebilir. Ağrı,akıntı ve fazla kanama görülür. Koruyucu antibiyotik önlem için kullanılmalıdır. Fallop tüplerinde hasara,rahim içi tabakada yapışıklıklara neden olabilir. Gebeliğin devamı: Gebelik kesesi rahim içinde görüntülenmeden, çok erken dönemde yani  5 haftadan önce yapılan kürtajlarda meydana gelebilir. Kürtaj sırasında vakum ile kese çok küçük olduğu için alınamaz.1 hafta sonra yapılan kontrolde tespit edilir ve ikinci bir kürtaj gerekir. Perforasyon (rahim delinmesi ): Gebe rahmi yumuşak olduğu için dikkatsizce yapılan sert bir hareketle delinebilir.Risk gebelik yaşı büyüdükçe artmakla beraber vakum küretajlarda plastik kanüller kullanıldığından nadir görülür.Çoğu kere delik  küçük ve rahmin tepe kısmında olduğundan kanama olmaz ve kendiliğinden kapanır.Delinme alanı büyükse kanama olacağından acil ameliyatla alınması gerekir. Rahim içi kan birikmesi (hematometra): Nadir görülür. Epey ağrılıdır. Daha çok 8 haftadan büyük gebeliklerde veya yaşlı anne adaylarında görülür. Rahim toplayamaz ve rahim ağzının kapanması sonucu kan birikmesinden meydana gelir. Rahim ağzının buji ile açılması problemi çözer. Ek olarak rahmin hızlı toplamasına yardımcı ilaçlar verilebilir. Parça kalması (rest plasenta): Kürtajdan sonra kanamanın artması ile anlaşılır. Bazen kanama 10-15 gün sonra görülebilir. Bu nedenle kürtaj sonrası bir hafta sonra yapılan kontrol ultrasonografisi önemlidir.Tedavi olarak kürtaj tekrarlanır. Başarısız küretaj: Önceden yapılan rahim ağzında yara yakılması, konizasyon gibi işlemler, eski sezaryenlere bağlı veya doğumsal rahim kanalındaki şekil bozuklukları, çift rahim gibi anomaliler veya rahim kanalının yapısını bozan myomlar gibi sebeplerden dolayı rahim ağzı açılamaz ve teknik olarak kürtaj gerçekleştirilemez. Ağızdan alınan veya rahim ağzına konan ilaçlar ile rahim ağzının açılması denenerek kürtaj 1 hafta sonra tekrar denenebilinir. Fakat tekrar başarısız olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Asherman sendromu (yapışıklık): Kürtaj sonrası rahim içi duvarlarında gelişen yapışıklık sonucu adet miktarında azalma ,adet görememe halidir. Kısırlığa neden olabilir.Rahim içi dokusunun keskin küretle kazınması veya kürtaj sonrası enfeksiyon gelişmesi sonucu oluşur.Tedavi olarak spiral takılıp rahim içini destekleyecek hormon ilaçları verilir.Rahim filmi ile kesin tanı konur. Tedavi için gerekirse Histeroskopi uygulanabilir. Anestezinin riskleri nelerdir? Lokal anestezi; ile yapılan kürtajda rahim ağzı tek dişli ile tutulu iken ve dilatasyon (rahim ağzının açılması) sırasında  ani ağrıya bağlı tansiyon düşmesi, terleme, fenalık hissi ve  bayılma oldukça sık görülmektedir. Vakumun yarattığı çekilme hissi de karında kramp tarzına ağrı ve bulantı-kusmaya sebep olabilmektedir. Bu gibi durumda kürtaja ara verilir veya hemen bitirilerek hastanın ayakları yukarı kaldırılıp tansiyonun düzelmesine ve fenalık hissinin geçmesine yardımcı olunur. Ağrıya bağlı şok durumu dahi olabilir. Hemen hastaya damar yolu açılıp serum verilmesi ve gerekli ilaç ile destek tedavisi yapılması gerekebilir. Fakat bu kadar ileri derece şikayetler çok nadirdir . Daha çok lokal anestezi ile yapılan 7 hafta ve daha büyük kürtajlarda sık görülebilir. Genel anestezi; Riskleri hasta yaşı, genel sağlık durumu, sistemik hastalık varlığı gibi faktörlere bağlıdır.Genel anestezi uzman ve tecrübeli anestezi doktoru tarafından uygulanmalıdır. Kürtaj süresinin kısa olması (3-5 dakika) ve yüzeyel anestezi yapılması riskin çok fazla olmamasını sağlamaktadır. Genellikle hastalar anesteziden uyanırken  bazen bulantı- kusmaları olur veya psikolojik sebeplerden dolayı  ajite olup ağlayarak uyanırlar. Doktorunuzu hemen arayın !! Kürtaj sonrası evde fenalık hissi olursa, Kanama çok fazla olup gittikçe artıyor ise,normal  adet miktarını aşmış ise, Kürtajdan 15-20 gün geçmesine rağmen kanamanız hala adet vasfında devam ediyor ise ve azalmıyorsa, Şiddetli kanama ile birlikte olan kıvrandırır tarzda alt karın bölgenizde ağrılarınız olursa, Hiç kanamanız olmayıp özellikle kasıklarda ağrılar çok şiddetli ve kramp tarzında ise, Ateşiniz yükseliyor, kokulu akıntı, devam eden kanama  ve kasık ağrılarınız var ise, Gebelik belirtileri hala devam ediyor ise ve Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, huzursuz iseniz tereddüt etmeden hemen doktorunuzu arayınız!! Tags: Kürtaj, kürtajın riskleri, güvenli kürtaj, bursa'da güvenli kürtaj,başarısız küertaj, başarısız kürtaj, parça kalması, rahim içi kan birikmesi, gebeliğin devamı, enfeksiyon kapma, perforasyon, rahim delinmesi, Detaylı Bilgi için Doktorunuza Sorun... (kadinhastaliklari/contactform.php)   Pazartesi, 25 Kasım 2013 16:11
Dermoid kist (Benign Kistik Teratom)

Dermoid kist tüm over tümörlerinin %10-15’ini oluşturur. En sık görülen germ hücreli tümördür. Ayrıca 20 yaşın altında görülen over tümörleri içinde ilk sırada yer alır. Tüm over tümörleri içinde ise ikinci sırayı alır.

Her yaşta görülebilmekle beraber 20-40 yaşta daha sık rastlanır. Bu nedenle gebelikte karşımıza çıkma olasılığı artar. %12 oranında bilateraldir ve aynı overde birden fazla odak bulunabilir.

Primordial germ hücresinden köken aldığı düşünülür. İyi diferansiye olmuş elemanlar içerir. İçeriğinde hakim olan doku genellikle deri ve deriye ait yapılar olduğu için yüz yılı aşkın bir süredir kulanıla gelmiş yanlış bir isimlendirmedir. İyi incelendiğinde her üç germ paprağına ait dokular (ektodermal, mezodermal ve endodermal) görülür. Tümörün içerdiği elemanların matürasyon derecesine göre tümör benign ya da malign olarak sınıflanır.

Malignite oranı %1-3 civarındadır ve eğer malign ise bu genellikle epidermoid kanserdir. Genellikle 10-15 cm çapındadır. Makroskopik olarak kalın opak beyaz renkte bir duvarı vardır. Kist açıdığında sık olarak saç,kemik,diş,kartilaj ve yağa benzeyen koyu kıvamlı bir sıvı içerdiği gözlenir . Mikroskopik olarak tüm germ yapraklarına ait matür elemanları görülür (yassı epitel,saç folikülü,sebase bez,kartilaj barsak mukozası,tiroid,nöral ve respiratuar elemanlar ile fetal hayatta var olan tüm dokular).

Ortalama bir dermoid kistte kist duvarının bir yerinde lokalize olan çekirdek bir doku mevcuttur, burada her üç germ yaprağından elemanlar bulunmaktadır (Rokitansky’nodülü , meme, insüler çıkıntı). Yeterli miktarda troid dokusu içerirse struma ovarii denen hipertroidi tablosu ortaya çıkar. Kistin içindeki yağımsı metaryale karşı yabancı cisim reaksiyonu gelişebilir.

Ultrasonografik olarak hiper ve hipoekojen alanlar içeren tipik görüntü vardır. Konvansiyonel radyografiler kalsifikasyon gösterebilirler.

Klinik olarak genellikle asemptomatiktirler ancak karın ağrısı görülebilmektedir. Karın ağrısı genellikle uzun bir pedikülü olan kistin torsiyone olması nedeniyledir. Ağrının şiddeti torsiyonun derecesi ile paraleldir. Kist pedikülünde meydana gelen hafif burulmalar hastada gelip geçici ağrılara yol açabilir. Struma overinin %5’inde hipertiroidi görülmektedir. Nadiren hasta hipertiroidizm bulguları ile başvurur.
Yine çok seyrek olarak karsinoid tümöre bağlı olarak karsinoid sendrom görülebilmektedir. Overin venöz drenajı karaciğere olmadığından serotonin yıkılamamkta ve tablo ortaya çıkmaktadır

Bu durumda tedavi o overin çıkarılmasıdır. Nadir olarak tümörün perfore olması ve içindeki materyalin batın içine yayılması da mümkündür, bu durumda kistin içindeki yağlı madde kimyasal peritonite yol açmaktadır. Tedavisi cerrahi olarak tümörün çıkarılması ve peritonun yıkanarak yabancı maddeden temizlenmesidir.

. Dermoid kist saptanan kişiler genellikle üreme çağında olan ve infertilite problemi olabilecek kişiler olduğu için cerrahi girişim sırasında overlerin mümkün olduğu kadar korunması önem kazanmaktadır. Cerrahi girişimler esnasında makroskopik olarak normal görünen diğer overde gelecekte laparotomi gerektirecek yeni bir dermoid kist gelişme şansı %3 civarında bulunduğundan, çok gerekmediği sürece diğer overden biyopsi alınması önerilmemektedir.

Cerrahi müdahale ve kistin çıkartılmasında teknik imkanlar ve cerrahın tecrübesi dahilinde laparaskopi (kapalı ameliyat) tercih edilmelidir.

yorumcu

Yorumlar  

 
#2 2012-04-28 02:41
Good bye, genial alternative other :)
Alıntı
 
 
#1 2012-04-09 23:33
That case is constantly bothering me. If anybody is capable of answering that question, then I would be very grateful :) So what do you think ? Why is it important to wash your hands and when you need to do it? Thank you for valuable information :)


_______________ ___
xrumer service
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

UA-46010994-1